מ ס אשדוד עירוני קריית שמונה 

מ ס אשדוד עירוני קריית שמונה מחצית 2

מ ס אשדוד עירוני קריית שמונה  מחצית 1