אדודת ספורט חולון מור -מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים

אדודת ספורט חולון מור - מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים מחצית 2

אדודת ספורט חולון מור -מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים מחצית 1