ביתר כ"ס מכבי שעריים

ביתר כ"ס מכבי שעריים מחצית 2

ביתר כ"ס מכבי שעריים מחצית 1