מ.ס. ספורטינג תל אביב - הפועל כפר ברא

04/11/17

ספורטינג ת"א - הפועל כפר ברא - 04/11/17

מחצית 2

ספורטינג ת"א - הפועל כפר ברא - 04/11/17

מחצית 1