בריטניה - ארה"ב אנדר המכביה 

בריטניה - ארה"ב אנדר המכביה מחצית 2

בריטניה - ארה"ב אנדר המכביה מחצית 1