א.ס. רמת אליהו - הפועל הרצליה

נוער - 02/12/17 

רמת אליהו - הפועל הרצליה נוער - 02/12/17

מחצית 2

רמת אליהו - הפועל הרצליה נוער - 02/12/17

מחצית 1