גלביציה - הפ' ב"ש

גלביציה - הפ' ב"ש מחצית 2

גלביציה - הפ' ב"ש מחצית 1