לך פוזנן - הפ' ב"ש

לך פוזנן - הפ' ב"ש מחצית 2

לך פוזנן - הפ' ב"ש מחצית 1